Hiển thị một kết quả duy nhất

Show sidebar
Nơi nhập dữ liệu

 Cửa đi 2 cánh mở trượt: 4 con lăn đôi, 01 bộ khoá tay nắm đa điểm

Nơi nhập dữ liệu

 Cửa đi 4 cánh mở quay: 6 bàn lề 3D, khoá đơn điểm, tay nắm, chốt phụ

Nơi nhập dữ liệu

 Cửa đi 4 cánh mở trượt: 8 con lăn đôi, 01 bộ khoá tay nắm đa điểm4

Nơi nhập dữ liệu

 Cửa sổ 1 cánh  mở quay: bản lề chữ A, chốt đa điểm

Nơi nhập dữ liệu

 Cửa sổ 2 cánh mở trượt: con lăn đơn chốt bán nguyệt

Nơi nhập dữ liệu

Cửa đi 1 cánh mở quay: 3 bàn lề 3D, khoá đa điểm, tay nắm

Nơi nhập dữ liệu

Cửa đi 1 cánh mở quay: 3 bản lề 3D, khoá tay nắm đơn điểm

Nơi nhập dữ liệu

Cửa đi 2 cánh mở quay: 6 bàn lề 3D, khoá đơn điểm, tay nắm, chốt phụ

Nơi nhập dữ liệu

Cửa đi 2,3 cánh mở trượt: 01 bộ khoá tay nắm đa điểm

Nơi nhập dữ liệu

Cửa sổ 2 cánh  mở quay: bản lề chữ A, chốt cánh phụ, tay nắm đa điểm